นพพล อารัญ

HISTORY

  • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักสูตร FChFP: Fellow Chartered Financial Practitioner

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 6001034970
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 091597

นักวางแผนการเงินที่มุ่งมั่น วางแผนตามเป้าหมายของลูกค้า แนะนำสินค้าการเงินอย่างเหมาะสมให้ ลูกค้า พาไปหาเป้าหมายอย่างสบายใจ”

Contact us