ปิยะ ลาดสา

HISTORY

การศึกษา ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

  • ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ปี
  • ผู้แนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด 4 ปี

Qualification

  •  FChFP

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 092852
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 6001031117
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 6204020429

ชีวิตออกแบบได้ตามไลฟสไตล์ของตัวเอง ทั้งเรื่องงาน เงิน และชีวิตส่วนตัวอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน งานที่สนุกและมีคุณค่ากับทุกชีวิต”

Contact us