วิริยาภรณ์ เดชอูป

เดอะรวยกรุ้ป

วิริยาภรณ์ เดชอูป

  • ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • หลักสูตร FChFP: Fellow Chartered Financial Practitioner
  • หลักสูตร CFP M1: Certified Financial Planning Program Module 1

QUALIFICATION

รางวัลที่เคยได้รับ

  • Top Case September 2018 FA Club
  • Super Agent September-December 2018

Convention

  • Junior Convention 2018 – Kunming
  • In Trend HongKong

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 6101054890
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 108142
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 6204024999

ถ้าหากคุณไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ดีพอ นักวางแผนการเงินจะมาช่วยตอบโจทย์ความต้อ งการต่างๆในชีวิตของคุณได้ เพื่อที่คุณจะไม่”เสียเวลา”ไปทำในสิ่งที่รักและต้องการ มาวางแผนด้วย กันเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณค่ะ”

Contact us