กฤษณ์ เงาเมือง

เดอะรวยกรุ้ป

HISTORY

การศึกษา ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตร FchFP : 

QUALIFICATION

รางวัลที่เคยได้รับ

  • คุณวุฒิ 80 ปี AIA Thailand
  • Premier Agent 2018
  • เข็มทอง FA จบโครงการภายใน 3 เดือน

Convention

  • In Trend HongKong
  • เกาหลี

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5901021194
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 091782

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าถึงง่าย friendly เป็นกันเอง ทำเป้าหมายลูกค้าให้เป็นตัวเลขและพาลูก ค้าไปให้ถึงเป้าหมายโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด”

Contact us