กิติกร ศรีแก้ว

Add Your Heading Text Here

HISTORY

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตร FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner)
หลักสูตร ChLP (Chartered Life Practitioner)

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 6001057968
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 093436

...”

Contact us