ชนพัฒน์ มะโนนึก

ผู้จัดการหน่วย เดอะรวยกรุ้ป 15

HISTORY

  • ปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักสูตร FChFP: Fellow Chartered Financial Practitioner

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5701075627
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 064880
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 5904011204
  • ใบอนุญาต Derivative License เลขที่ 064880

ในหนึ่งช่วงชีวิต คงไม่มีอยากที่มีชีวิตที่ล้มเหลว แต่ใครจะรู้ว่าถึงแม้จะทำงานมากแค่ไหน หนักแค่ไหน แต่ขาดการวางแผนการเงิน นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณกำลังจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคต การวางแผนการเงินจึงเป็นการกำหนด เป็นการวาดแผนที่ให้เราก้าวไป และใช้ชีวิตอย่างมีวิถีและแบบ แผนที่ชัดเจน”

Contact us