โสภา ตนตรง

ผู้จัดการหน่วย เดอะรวยกรุ้ป 8

HISTORY

  • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักสูตร FChFP: Fellow Chartered Financial Practitioner

CERTIFICATE

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5701018038
  • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 058061
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 6104037447

เวลา กับ โอกาส คือสองอย่างที่ไม่เคยรอใคร ถ้ามันผ่านมาแล้วไม่คว้าเอาไว้ ก็ยากที่มันจะผ่านมาอีกครั้ง”

Contact us