จุฑารัตน์ แสนคำ

ผู้จัดการหน่วย เดอะรวยกรุ้ป 4

HISTORY

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณทิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตร Brand Communication Management คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตร Mini MBA @Chula Chiangmai รุ่นที่ 6

คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพด้านบริการทางการเงิน

 • หลักสูตร FchFP (Fellow Chartered  Financial Practitioner) 
 • หลักสูตร CFP (Certified Financial Planner)

ประสบการณ์การทำงาน

 • เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                              
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาศักยภาพ / การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาตัวเอง / การตั้งเป้าหมายชีวิตและการเงิน / การเตรียมตัวสู่วัยทำงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
 • นักเขียนการ์ตูนการเงิน หนังสือพิมพ์ Post Today
 • แขกรับเชิญ รายการ Turn Pro ทางช่อง Money Chanel
 • แขกรับเชิญ รายการพิเศษทาง aomMoney
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการวางแผนชีวิตและการเงิน ให้กับองค์กรบริษัทเอกชนในเชียงใหม่และกรุงเทพ

CERTIFICATE

 • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5801005015
 • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 068159
 • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 6204029721

เรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ให้หน้าที่ “หาเงิน” เป็นเรื่องของคุณ แต่การช่วย “บริหาร” เงินเป็นเรื่องของเรา”

Frank Lloyd Wright

Contact us