ติดต่อเรา

CI TOWER

ชั้น 3 สำนักงานคุณธนกร กรุดพันธ์
เลขที่ 2/2 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Contact Us

Phone : 081-6811955

Email : contact@therouygroup.com

Our Hours

MON-FRI 09:00 – 18:00

SAT-SUN 10:00 – 14:00