ศิริรัตน์ เจริญวงศ์

ผู้จัดการภาคอาวุโส เดอะรวยกรุ้ป

HISTORY

 • วิทยาศาสตร์บัณทิต จิตวิทยาคลินิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตร FchFP: Fellow Chartered Financial Practitioner
 • หลักสูตร ChLP : Chartered Life Practitioner
 • หลักสูตร LUTCF : Life Underwriter Trianing Council Fellow

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักจิตวิทยา ประจำโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พ.ศ. 2523-2539 
 • ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
 • Project Manager Financial Advisor ของบริษัท AIA 4 โครงการ
 • วิทยากรพิเศษบรรยาย บทบาทที่ปรึกษาทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ การสร้างที่ปรึกษาทางการเงินแก่ผู้บริหารระดับสูง และ Senior Staff ของบริษัท AIA
 • สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2542 –2555
 • นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ ปี 2548-2549 

 • เลขานุการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่สากลภาค 3360 ปี 2550 และ 2554
 • ประธานจัดงานการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีภาค 3360 ปี 2552
 • เลขานุการมูลนิธิ SAMSARA (ประเทศไทย) ปี 2550-2559 
 • สมาชิก Business International Network (BNI) ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระดับสากล ตั้งแต่ 2560-ปัจจุบัน

QUALIFICATION

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ตัวแทนคุณภาพนานาชาติ International Quality Award (IQA)

Convention

 • ดูงานสำนักงาน Financial Advisor ณ ประเทศ ฮ่องกง

  TOP 500 อันดับแรกตัวแทนทั่วประเทศร่วมฉลอง AIA 100 ปีที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

  ANNUAL CONVENTION 2019 – AMSTERDAM NETHERLAND

CERTIFICATE

 • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 3601022155
 • ใบอนุญาต IC License เลขที่ 053302
 • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ 6204018218

กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ กล้าที่จะแตกต่าง ความสำเร็จเกิดขึ้น 2 ครั้งเสมอ ครั้งที่ 1 คือตัดสินใจที่ จะสำเร็จ ครั้งที่ 2 คือลงมือทำให้สำเร็จ”

Contact us