FA Prime

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับคนทำงาน ที่มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพ ที่ปรึกษาการเงินโดยมีคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับบสากล “MDRT”