Financial Advisor

โครงการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็น FA-Financial Advisor ซึ่ง FA จะได้รับการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต เน้นการฝึกปฎิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม พร้อมผลักดันให้ FA มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC licence โดยก.ล.ต. และใบอนุญาตผู้มีสิทธิขาย Unit Linked โดย คปภ. และส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้วยระบบสนับสนุนการทำงานที่ล้ำสมัย ไปสู่การรับคุณวุฒิระดับสากล MDRT และที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมการอบรม ผู้อบรมจะได้รับแผนรับรองรายมั่นคงและน่าสนใจ ที่นอกเหนือจากรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตปกติ

Home

The Rouy Group

FA Standart
FA Prime

Financial Planning

วางแผนการออมเงิน
วางแผนทุนการศึกษา
วางแผนเกษียณ
วางแผนค่ารักษาพยาบาล
วางแผนประกันชีวิต
วางแผนมรดก

Blog

6 เทคนิคจัดการ WFH ให้มีประสิทธิภาพ
6 เทคนิคจัดการ WFH ให้มีประสิทธิภาพ
28 เมษายน 2020
ปัญหาการทำงานที่บ้านจะหมดไป เวลา เงิน สุขภาพ ทุกอย่างสัมพันธ์กัน อย่าลืมใช้ให้เกิดความคุ้มค่านะคะ 6 เทคนิคจัดการ WFH ให้มีประสิทธิภาพ 1. ตื่นนอนแต่เช้า เราจะมีเวลาทำงานมากกว่าคนอื่น มีเวลา...